Selecteer de taal

Elke liefhebber van het levend houden van de historische luchtvaart is van harte welkom bij de Stichting Fokker G-1. Daarmee steunt u niet alleen de Stichting, maar draagt u ook uw steentje bij aan het levend houden van de historie van de Fokker G-1. Wij bieden u als (toekomstig) donateur:

  • als welkomstgeschenk een Fokker G-1 patch, die u bijvoorbeeld op tas of kledingstuk kunt bevestigen;
  • 10% korting op aankopen via de Stichting Fokker G-1 van luchtvaart gerelateerde artikelen;
  • één tot twee keer per jaar de G1Informatie, het blad van de Stichting Fokker G-1;
  • een uitnodiging voor onze jaarlijke donateursdag;
  • 6x per jaar het historisch luchtvaartblad ‘Verenigde Vleugels’

 

U wordt donateur door het overmaken van minimaal € 37,50 (met ingang van 2023) per jaar op ABNAMRO rekening NL45ABNA0480278857 (BIC: ABNANL2A) ten name van de Stichting Fokker G-1 te Apeldoorn. U aanmelden kan online via ons contactformulier, of door uw aanmelding schriftelijk op te sturen aan onze secretaris: p.a. Rietgras 5, 8043 KJ te Zwolle.

Voor die donateurs die zich gelijk voor twee jaar verbinden door (minimaal) € 75,00 in een keer over te maken hebben we als speciaal welkomstgeschenk een replica van de Fokker G-1 folder uit de Parijse salon van 1936 klaarliggen. 

 

 

Vermeld in uw aanmelding uw naam, adresgegevens en (evt.) uw telefoonnummer en/of mailadres!
 
 
Adreswijziging of opzegging:
Graag uw adreswijziging of opzegging doorgeven via het contactformulier, of schriftelijk aan onze secretaris: p.a. Rietgras 5, 8043 KJ te Zwolle. Onze (deze) website heeft niet de mogelijkheid dat u dit zelf online kunt doen.
 
 
Privacy toelichting:
Wij gebruiken deze adresgegevens voor bijvoorbeeld het opsturen van het Blad G1Informatie en voor de uitnodigingen voor de donateursdag. Als u ook uw telefoonnummer en/of emailadres vermeldt, kunnen we u in geval van vragen of andere zaken nog makkelijker bereiken. Alleen uw adresgegevens worden gedeeld met het samenwerkingsverband "Verenigde Vleugels" om u ook dat blad toe te kunnen laten sturen.
 

Alvast hartelijk dank!
 


 


 DEFENSIEBOND

Donateurs van de Stichting Fokker G-1 zijn collectief lid van de Onafhankelijke Defensie Bond Het collectief lidmaatschap geeft leden van de Stichting Fokker G1 dezelfde rechten en plichten als leden die onder het reglement buitengewone leden vallen met als uitzondering dat voor donateurs van de Stichting Fokker G-1 geen oorkonden worden uitgegeven.