De Stichting

Sinds de oprichting van de Stichting Fokker G-1 in 1997 stelt de Stichting zich ten doel het verzamelen, completeren en uitdragen van alles wat nog rest van de Fokker G-1. De Stichting wil de complete geschiedenis van dit cultureel en industrieel erfgoed van de NV Nederlandse Vliegtuigenfabriek bewaren voor het nageslacht.

Doelstellingen

De doelstelling van de Stichting Fokker G-1 kan in drie punten kort worden samengevat:

Activiteiten

De Stichting Fokker G-1 wil het Fokker  G-1 vliegtuig, en zichzelf presenteren aan het geïnteresseerde publiek. Daarom nemen we deel aan gelegenheden waar u kennis kan maken met ons, of wellicht oude contacten op kan halen. Bij de diverse bijeenkomsten toont de stichting uiteraard haar boeken, het tweeluik "Fokker G-1 - Le Faucheur".

Sponsoring

Wij zijn als Stichting Fokker G-1 altijd blij als mensen zich herkennen in doelstellingen om zoveel mogelijk over de Fokker G-1 te weten te komen. Met als stip op de horizon eens zoveel kennis, kunde en kapitaal verzameld te hebben dat we een replica kunnen bouwen.

Donateur worden

Elke liefhebber van het levend houden van de historische luchtvaart is van harte welkom bij de Stichting Fokker G-1. Daarmee steunt u niet alleen de Stichting, maar draagt u ook uw steentje bij aan het levend houden van de historie van de Fokker G-1. Wij bieden u als (toekomstig) donateur:

Voorbeeld G-1 informatieblad

De Stichting Fokker G-1 geeft haar eigen informatieblad uit met wetenswaardigheden rond de Fokker G-1. Zo worden er in elk blad interessante zaken behandeld. Voor een indruk van de inhoud zie de opsomming in onderstaand overzicht.