Selecteer de taal

De doelstelling van de Stichting Fokker G-1 kan in drie punten kort worden samengevat:

  1. Het verzamelen en completeren van alles wat nog resteert betreffende de Fokker G-1. Daarmee bewaren we voor het nageslacht een stuk cultureel en industrieel erfgoed.
  2. Het reproduceren van informatie, documenten en (onder)delen betreffende de Fokker G-1 en het doen van actief historisch- en technisch onderzoek. Het verzamelen van kennis en bestuderen van gegevens over het vliegtuig, haar techniek, gebruik en geschiedenis.
  3. Het uitdragen van de verzamelde kennis aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Dit door middel van bijdragen aan luchtvaart evenementen, exposities, ons blad 'G-1 InFormatie', donateursdagen, het schrijven van een boek, lezingen, onze website, krantenartikelen, flightsimulator, het opzetten en onderhouden van een documentatiecentrum enzovoorts.

Vanwege de vele gevonden informatie zijn we sinds begin 2000 begonnen om het ontwerp van het vliegtuig weer compleet te maken. Pas als dit goed is gelukt, kunnen we weer verder kijken naar een eventuele bouw. Dit besluit kunnen we echter pas nemen, als het ontwerp is gecompleteerd op een verantwoorde wijze en we de juiste toestemmingen van de overheid verkrijgen.